ورود دانشجویان

اخبار های مهم
 

برگزاری مسابقات رباتیک در موسسه با حضور مسئولین بخش لاریجان
ثبت دو اختراع توسط دانشجوی موسسه فرهمند با همکاری واحد دانشجویی - فرهنگی

تکمیل جزوات رشته نرم افزار کامپیوتر در سایت موسسه


مقالات
عکس
قسمت آموزش مورد نظر

واحد آموزش

دانشجویان دانشگاه فرهمند

قابل توجه دانشجویان دانشگاه فرهمند درمورد تکمیل مدارک و انجام کارهای فارغ التحصیلی

رویداد هاواحد دانشجویی

مسابقات رباتیک


برگزاری مسابقات رباتیک در موسسه با حضور مسئولین بخش لاریجان

طراحی سایت پافکو